NL FR EN DE

 

Disclaimer

Volgens de definitie van de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid, veiligheid van voedselketen en leefmilieu (2009) zijn voedingssupplementen:
"als aanvulling op de normale voeding bedoelde voorgedoseerde voedingsmiddelen bevattende één of meer nutriënten, planten, plantenbereidingen of andere stoffen, die een nutritioneel of fysiologisch effect bezitten."

Voedingssupplementen moeten in België voldoen aan alle wettelijke vereiste normen inzake veilige samenstelling, dosis, productie en verpakking en etikettering.
De voedingssupplementen van Nutriphyt zijn allen genotificeerd, conform aan de specifieke wetgeving voor voedingssupplementen.

De Belgische wetgeving verbiedt in de etikettering van voedingssupplementen en in de reclame naar consumenten toe:
- aan het product eigenschappen toe te schrijven ter voorkoming, behandeling of genezing van ziekten alsook toespelingen op dergelijke eigenschappen.
- te beweren of te suggereren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen geen passende hoeveelheden aan nutriënten kan bieden.
De informatie op het openbare gedeelte van de Nutriphyt website is daarom ook strikt beperkt tot dit wettelijk kader. Medische professionals kunnen de meer uitgebreide productinformatie enkel raadplegen achter wachtwoord voor medische professionals.
Het is volstrekt niet toegestaan de informatie die door wachtwoord beveiligd staat te delen of te verspreiden op openbaar raadpleegbare websites of andere informatiebronnen die door consumenten vrij raadpleegbaar zijn.
Nutriphyt N.V. is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor het overtreden van deze wettelijke bepaling door derden.

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Nutriphyt N.V. is echter niet aansprakelijk voor mogelijke (in-)directe schade door het gebruik van de aangeboden informatie op deze website.
Op deze website vindt u links naar sites en bronnen die niet door Nutriphyt N.V. worden beheerd. Die links zijn dan ook uitsluitend informatief bedoeld. Nutriphyt N.V. is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

De informatie op deze website komt niet in de plaats van een consult of een behandeling bij een arts. Raadpleeg steeds een arts bij twijfel.

Mocht u problemen ondervinden bij een bezoek aan onze website of indien u inhoudelijke opmerkingen hebt, aarzel dan niet contact op te nemen met de webmaster.

Copyright
De informatie – op het fotomateriaal en het logo na – mag vrij worden gebruikt op voorwaarde dat de bron wordt vermeld. Op het fotomateriaal en het logo berust auteursrecht; het is dan ook niet toegelaten om de aanwezige foto’s en het logo zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming te kopiëren en / of te verspreiden.

back

 

Nutriphyt NV - Tel. +32 50 20 16 04 - info@nutriphyt.be
Privacy
Disclaimer