NL FR EN DE

 

Wie is Nutriphyt en waar staat Nutriphyt voor

De meest sublieme vorm van geneeskunde is preventie en de juiste voeding speelt daarbij een sleutelrol. Voeding wordt vaak stiefmoederlijk behandeld; niettemin vormt ze de basis voor het aanmaken van ons genetisch materiaal, energieproductie, toevoer van essentiële stoffen zoals vitamines, mineralen en antioxidantia. Kortom, uit voeding worden alle noodzakelijke bouwstenen gehaald om ons lichaam gezond te houden en goed te laten functioneren.

Voor onze primaire eiwitten zijn we afhankelijk van de plantenwereld, meer bepaald de familie van de grassen: tarwe, rijst, gierst, maïs, haver, gerst, rogge, (…). Tegelijk zien we ook dat er zoiets bestaat als chemische ecologie: al naargelang hun biotoop maken planten bepaalde secundaire plantenstoffen aan die het natuurlijke verdedigingssysteem vormen tegen pathogenen. Die secundaire plantenstoffen kunnen ook voor ons nuttig zijn; en precies daarover gaat het bij fytotherapie: de toevoer van nuttige nutriënten.

Het wordt alsmaar duidelijker dat er een verband bestaat tussen voeding en kankerverwekkende omgevingsfactoren (synthetische stoffen zoals insecticiden / pesticiden / kleur- en smaakstoffen / PCB’s / (...) enerzijds en het ontstaan van kanker, hart- en vaatziekten, suikerziekte en hoge bloeddruk anderzijds.

Het concept ‘Functional foods’ verwijst naar voedingsmiddelen met een mogelijk toegevoegde waarde voor de gezondheid of lichaamsfuncties. ‘Functional foods’ worden ook wel nutricijnen, nutriceuticals of nutricamenten genoemd en indien ze van plantaardige oorsprong zijn, wordt naar ze verwezen met de term ‘Fytonutriënten’.

Onze voeding bevat naast talrijke nutriënten ook stoffen met functionele eigenschappen; deze stoffen worden ‘bioactieve’ stoffen genoemd. De voedingswetenschap heeft het voorbije decennium grote vooruitgang geboekt inzake onderzoek naar bioactieve stoffen. Bioactieve stoffen komen vooral voor in plantaardige voedingsstoffen (groenten en fruit, kruiden, granen); uit research is gebleken dat afzonderlijke nutriënten de cel-tot-celcommunicatie kunnen verbeteren, DNA-beschadiging kunnen herstellen, toxines kunnen verwijderen, een antioxidatieve werking kunnen hebben, het immuunsysteem kunnen stimuleren. We stellen vast dat door het productieproces in de landbouw vele groenten en fruit nog maar weinig bouwstoffen bevatten; bovendien bevatten onze groenten en fruit veel residuen die op lange termijn vaak toxisch zijn. Om die reden kunnen voedingsmiddelen met een hoge nutriëntendichtheid (voedingssupplementen) helpen.

Het is belangrijk om nog even te onderstrepen dat geen enkel product alle voedingsstoffen in voldoende mate bevat: variatie in onze voeding is dus noodzakelijk.
Een belangrijk verschil tussen functionele voedingsstoffen en geneesmiddelen ten slotte is dat – onze - voedingssupplementen natuurlijk zijn en bijgevolg geen bijwerkingen kunnen hebben die typisch zijn voor synthetische stoffen en synthetische voedingssupplementen.

Eén van de taken van Nutriphyt is onder andere R&D en vernieuwende producten op de markt te brengen die alle noodzakelijke bouwstenen bevatten om het lichaam optimaal te laten functioneren. We willen er ook op toezien dat alles gebeurt op een wetenschappelijk onderbouwde manier; dit betekent onder andere dat er alleen gebruik wordt gemaakt van natuurlijke en gestandaardiseerde producten en stoffen waarvoor er degelijk wetenschappelijk materiaal voorhanden is.
Tegelijk is het onze bedoeling om het (para-)medische korps op de hoogte te houden onder de vorm van symposiums en congressen. Nutriphyt profileert zich dan ook vooral naar specialisten, huisartsen, apothekers en paramedici.

Nutriphyt NV werd in 2002 opgericht door Dhr. Gabriël Devriendt.

 
 
 
Gabriël Devriendt

 

Nutriphyt NV - Tel. +32 50 20 16 04 - info@nutriphyt.be
Privacy
Disclaimer